SEKILAS INFO
 • 6 tahun yang lalu / “Barang siapa yang berwudhu untuk shalat, lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian berjalan menuju shalat wajib dan ia melaksanakannya secara bersama-sama atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.” (HR Muslim).
 • 6 tahun yang lalu / “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah – 43)
 • 6 tahun yang lalu / “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19).
WAKTU :

Dewan Pengurus

 

Bidang Tarbiyah

 • Mardi Aliudin *
 • Tri Djoko
 • Rudi Nurachmat
 • Yudi Suryudi
 • Ust. M. Yusuf
 • Ibu Neng

Bidang Peribadatan

 • Heru Komarudin*
 • Arif Warsito
 • Derry Darana
 • dr. Heri
 • ibu Tuti Sukaesih

Bidang UPZ

 • Epril Firmansyah*
 • Richman M
 • Agus Hidayat
 • Yusef Sutisna

Bidang Humas

 • Teguh Prihanto*
 • Deni Susanto
 • drg. Budi F.
 • Lazuandy Masrie

Bidang Sarana dan Prasarana

 • Djodi Mucthar*
 • Haliwanto
 • Teguh Hartono
 • Dedi Jusadi

Bidang Umum

 • Wandito *
 • Dodi Khoerudin
 • Lilik Haryanto
 • Widiyanto
 • Ibu Ely Juwita

Remaja Masjid

 • Hardi*
 • Fajar
 • Rifky
 • Oka