SEKILAS INFO
  • 6 tahun yang lalu / “Barang siapa yang berwudhu untuk shalat, lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian berjalan menuju shalat wajib dan ia melaksanakannya secara bersama-sama atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.” (HR Muslim).
  • 6 tahun yang lalu / “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah – 43)
  • 6 tahun yang lalu / “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19).
WAKTU :

Pernikahan

INFO HUBUNGI :
Wandito ( - )

Madrasah

INFO HUBUNGI :
Muhammad Yusup ( - )

Pemakaman

INFO HUBUNGI :
Dodi Kurniadi ( - )

Muallaf Center

INFO HUBUNGI :
Pomo J ( - )

Konselling UMKM

INFO HUBUNGI :
Nur Hadi Wijaya ( )

Amil Zakat

INFO HUBUNGI :
Epril Firmansyah ( - )